Top 10 Scores

Position Name Points
1 Kamal kishore V 265
2 A.S.HITESH VARSHAN 190
3 Ravi Kumar a 160
4 Kishore kumar b 40
5 ASHWIN V 30
6 Navin Pragaash 25
7 Athul babu 0
8 Hari Hara Sundaram S 0
9 Mariya Benny 0
10 BENEDICT PAUL 0